PURL
isave.DIALOG
Informasjon om bachelor i byggeplassledelse
Byggenæringen etterspør en mer praktisk og erfaringsbasert utdanning. En kombinasjon av teoretiske kunnskap med en praktisk tilnærming vil sikrer færre feil i overgangen mellom den prosjekterende og den utførende delen av en bygge­prosess. 

Bachelor-studiet i byggeplassledelse er planlagt igangsatt høsten 2018.
 
Ønsker du mer informasjon om dette studietilbudet, registrer deg under. Vi vil fortløpende sende deg mer informasjon om studietilbudet så snart dette blir gjort tilgjengelig. 
Heltidsstudium over tre år
Deltidsstudium over 5 år
Deltidsstudim som påbygning over 25 år
(sett ett eller flere kryss)
Høyere Yrkesfaglig Utdanning AS eies av seks fylkes­kommuner på Østlandet og skal tilby arbeids­livet etterspurt praksisbasert kompetanse på bachelornivå.
Facebook
- Følg oss på Facebook