Skogsstyrelsen
Klicka här för webbversionen av det här mailet
Foto: Mostphos
Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 3 2020

Mera tall för bättre balans mellan skog och vilt
Sedan årsskiftet har projektet Mera tall övergått till att vara en del av Skogsstyrelsens dagliga arbete där Rickard Sandström är förvaltare. Att det nu finns en förvaltning ledd av Skogsstyrelsen innebär att det kommer finnas goda möjligheter att starta upp regionala och lokala Mera tall-projekt runt om inom landet och genom samverkan och dialog vända trenden med ökade betesskador och undermålig ståndortsanpassning.
- Nu har vi fått och samlat erfarenheter under tio års tid, nu är det dags att göra ännu mer verkstad, säger Hasse Bengtsson som varit projektledare för Mera tall.

Mera tall - Ett lokalt kunskapsprojekt
Älgko med kalv. Foto: Kenneth Johansson

Hur sätta plantan rätt?
Är du på gång att plantera? Ta hjälp av Skogskunskaps verktyg för att hitta bästa stället att sätta plantan. Tänk på att risken för torka beror på vilken del av landet du bor i. Det är framförallt torrt i sydöstra Sverige och längs kusten i Norrland.

Sätt plantan rätt
Foto: Barbro Wickström

Ny film om Skogsbruk
i renens land
I en alldeles ny film uppmärksammas hur skogsbruket i norra Sverige påverkar renskötselns förutsättningar, och vad skogsbruket kan göra för att minska de negativa effekterna på renbetet. Exempel ges på åtgärder som skonsam markberedning, röjning och gallring för framkomlighet och marklav, problemen med contortatall, blädning i granskog, hänsynsträd och trädgrupper och planering för ett helhetsperspektiv.

Rennäring och skogsbruk
Foto: Mostphotos

Håll koll på borrarna - svärmningsövervakning
Årets svärmningsövervakning av granbarkborre är mer omfattande än någonsin. Totalt har Skogsstyrelsen och andra aktörer inom Stoppa borrarna fällor på 60 platser i hela landet. Fällorna töms varje vecka och visar när det är störst risk för angrepp. Under svärmningsperioden måste man vara extra noggrann med att kontrollera sin skog. Då kan nya angrepp hittas i god tid, spridningen kan begränsas och det mesta av virkesvärdet kan räddas.

Veckovis svärmningsövervakning
Foto: Anna Cederholm

Digital skola om granbarkborre
Lär dig mer om granbarkborren på distans! I Granbarkborreskolan får du lära dig om allt från granbarkborrens biologi till hur du bäst bekämpar den. Gå kursen när det passar dig och gör dig beredd inför årets granbarkborresäsong!

Granbarkborreskolan

Fler riskkartor för granbarkborre
Nu kan skogsägare i hela landet ta fram riskkartor för granbarkborre via Mina sidor eller i Skogsstyrelsens öppna karttjänster. Riskkartan visar var det är som störst risk för angrepp och är ett bra hjälpmedel när du ska ut och leta efter angripna träd i sommar.

Skador på skog

Skogsträffar på distans
Skogsstyrelsen har beslutat att ställa in planerade skogsträffar, kurser och externa möten för att minska risken för smittspridning kopplad till coronaviruset. På flera håll i landet erbjuder vi skogsträffar på distans.

Skogsträffar

Min skogsdata 
Har du provat Min skogsdata? Nu har tjänsten varit igång i drygt en månad. Min skogsdata visar upp den information om en skogsfastighet/ brukningsenhet som myndigheterna har. Exempel på det är ägarförhållanden, arealfördelning, utförda avverkningar, hänsynskrävande objekt och ärenden.

Film om Min Skogsdata

Min skogsdata
Foto: Mostphotos

Tipsa oss!
Redaktionsrådet tar gärna emot tips och idéer på nyheter eller annat som du tycker bör lyftas i nyhetsbrevet. Skicka in dina tips till nyhetsbrevet@skogsstyrelsen.se. 

Pausgympa med Herman
Skogsstyrelsens generaldirektör Herman Sundqvist ger förslag på övningar med redskap som du, kanske, har nära till hands. Vad sägs om en röjsåg eller några lamm?

Pausgympa med Herman

Jag vill inte ha fler mailutskick från denna avsändare på Skogsstyrelsen