Skogsstyrelsen
Klicka här för webbversionen av det här mailet
Bild på blåbärsris. Foto: Camilla Zilo
Nyhetsbrev från Skogsstyrelsen   Nr 6 2019

Flera satsningar mot granbarkborre och skogsskador
Nytt projekt i kampen mot granbarkborre

Med hjälp av artificiell intelligens, satellitbilder och geografiska data om skogen ska Skogsstyrelsen ta fram kartor som visar var det finns störst risk för granbarkborreangrepp. Projektet ska även utveckla metoder för att med hjälp av satellitbilder kunna upptäcka förändringar i träden och på det sättet upptäcka angripen skog. Förhoppningen är att de första nya verktygen ska vara på plats i god tid före nästa års svärmning.

Artificiell intelligens kan bli nytt vapen i kampen mot granbarkborren
Bild på granbarkborre.
Ny teknik kan avslöja framtida skador på skog

Digitala kartor och en drönare utrustad med en unik kamera skulle kunna hjälpa skogsägare att förutse var det blir framtida skador på skogen. Skogsstyrelsen testar just nu metoden med förhoppningen att skogsägare bättre kan möta och förebygga till exempel torka.
– Skogen får en allt större roll i omställningen från ett fossilberoende samhälle och därför behöver vi bli effektivare och minska skador som hotar tillväxt. Den här nya tekniken kan om det faller väl ut bli en viktig del i det arbetet, säger Erik Trostek, projektledare på Skogsstyrelsen.

Så kan ny teknik avslöja framtida skador på skog
Bild på drönare.

Ett framtida klimatanpassat skogsbruk
Just nu pågår ett arbete med att ta fram mål för hur skogsbruket kan klimatanpassas i samverkan med aktörer från skogssektorn.
– När klimatet förändras, förändras också förutsättningarna och riskerna i skogsbruket. Därför behöver vi försöka ringa in vilken omställning som behövs via konkreta mål men också en handlingsplan för hur målen ska kunna nås, säger Hillevi Eriksson, klimatspecialist på Skogsstyrelsen.

Nya mål ska göra skogen mer klimatanpassad

Effekter av klimatförändringarna

Interaktiv film om asp
Aspen är hemmiljö för hundratals insekter, mossor och lavar. I en film som har gjorts för Skogforsk och SLU kan du lära mer om trädets betydelse för biologisk mångfald. Filmen är interaktiv vilket innebär att det går att klicka och stoppa upp filmen för att läsa mer eller se särskilda filminslag om man vill fördjupa sig.

Aspen - en interaktiv film om ett viktigt naturvårdsträd

Nyfiken på virkesförrådet?
För dig som skogsägare kan det finnas många situationer när det är värdefullt att ha en uppfattning om exempelvis virkesvolym eller medeldiameter i ett bestånd. 

Logga in i Mina sidor och prova verktyget Virkesförråd. Det hjälper dig att räkna fram aktuell volym med hänsyn till exempelvis genomförda gallringar.

Beräkna skogliga grunddata i din skog
Bild på granbarkborreangrepp.

Information om hur vi hanterar personuppgifter   
För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara och behandla personuppgifter, som din mejladress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse genom att erbjuda information och råd via vårt nyhetsbrev. 

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter

Jag vill inte ha fler mailutskick från denna avsändare på Skogsstyrelsen