Skogsstyrelsen
Klicka här för webbversionen av det här mailet
GLAD SOMMAR!
Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 4 2020

Nu svärmar granbarkborren
Årets huvudsvärmning av granbarkborre är nu i gång i stora delar av Sverige, vilket innebär risk för nya angrepp. Gå över din skog regelbundet, minst var fjärde vecka, hela sommaren. Titta efter brunt borrmjöl som är ett tidigt tecken på angrepp. Följ svärmningen

För att stoppa granbarkborreangreppen är det viktigt att du tar rätt på färska vindfällen av gran.
Film som tipsar hur du själv kan åtgärda enstaka vindfällen

På Skogsstyrelsens hemsida hittar du även karttjänsten Skador på skog där du kan se var risken är som störst för angrepp. Du kan också göra en förändringsanalys för att se var det finns potentiella pågående angrepp.
Skador på skog
Virkesvälta med borrmjöl. Foto: Kerstin Ström

Hur avverka hyggesfritt?
När du ska avverka kan det finnas alternativa avverkningsformer. I Rånddalen, inte långt från Sonfjällets Nationalpark, finns ett demonstrationsområde med inte mindre än tretton olika typer av avverkning. Det dominerande trädslaget är tall och Mittådalens sameby använder området till vinterbete för renarna.
- Tanken är att de olika avverkningsformerna ska kunna visa på möjliga exempel, säger Bo Magnusson, skogskonsulent på Skogsstyrelsen.

För dig som inte har möjlighet att uppleva det på plats, går det att få ett smakprov genom en digital upplevelse via StoryMap, med bland annat bilder och filmer.

Demonstrationsområde med alternativa skötselmetoder
Ny broschyr om hyggesfritt
Behåll skogskänslan genom hyggesfritt skogsbruk. Blädning, luckhuggning och överhållen skärm är exempel på hyggesfria metoder som kan vara användbara för att nå mål inom exempelvis friluftsliv, rekreation, biologisk mångfald, renskötsel och kulturmiljövård.

Den 36-sidiga broschyren hittar du i vår webbshop

Mindre viltskador och mer tall i Götaland
För första gången på länge så minskar skadorna av vilt på skog i Götaland. Inventeringen visar också att alltfler skogsägare föryngrar med tall på tallmark.

Södra rapporterar att man fördubblat sin försäljning av tallplantor under de fyra senaste åren. Minskade viltstammar gör att fler skogsägare vågar föryngra med tall, vilket på sikt ger mer foder åt viltet. Det bidrar till en bra balans mellan vilt och skog. Det är också bra för miljön eftersom många av de lövträdsarter som betas hårt är viktiga för den biologiska mångfalden. Målet är att både ha livskraftiga viltstammar och ett varierat skogsbruk där det går att föryngra med många olika trädslag.

Äntligen minskar älgens betesskador på skogen i Götaland
Foto: Michael Ekstrand
Klart med målen om avverkning i fjällnära skog
De skogsägare som inte får avverka i fjällnära skog på grund av att det finns höga naturvärden har rätt till ersättning från staten motsvarande 125 procent av skogens marknadsvärde. Det står nu klart efter Mark- och miljööverdomstolens dom som Kammarkollegiet och Skogsstyrelsen beslutat att inte överklaga.

Klart med målen om avverkning i fjällnära skog
Foto:

Döda träd – Levande skogar
Lär dig mer om död ved och varför den är livsviktig för mängder av svampar och insekter, samt hur skogsbruket kan jobba för att förbättra deras livsbetingelser. I filmen kan man stanna upp och läsa mer genom att klicka på de länkar som dyker upp.

Skogskunskap - filmen om död ved
Tallåga. Foto: Anna Petersson

Skogen brinner med jämna mellanrum
En till två gånger per decennium har Sverige haft somrar med omfattande skogsbränder. Branden i Västmanland 2014 var den då största kända skogsbranden i modern tid i Sverige. Den uppstod i samband med markberedning och närmare 14 000 ha eldhärjades. Fyra år senare utbröt omfattande skogsbränder på totalt drygt 20 000 ha runt om i landet. Värst drabbades skogsägare i Gävleborgs, Dalarnas och Jämtlands län.

När branden väl är släckt, lämnar räddningstjänsten över ansvaret för eftersläckningsarbetet och bevakningen av den brända marken till dig som är fastighetsägare.

Mer om hur du kan förbereda och minska risken för brand i din skog

Ska du till din skog
i sommar?  
Många skogsägare äger skog på distans. Sommarsemestern är en tid då man kanske passar på att göra ett besök i trakten. Ta då tillfället i akt och gå över din skog. Titta till exempel på tillståndet i föryngringarna. Behövs det kompletterande åtgärder? Behöver din skog röjas eller gallras? Vindfällen och andra skador behöver man förstås kolla efter regelbundet.

Observera att om din skog ligger i ett område med mycket barkborreskador måste du inventera den äldre granskogen cirka var fjärde vecka under perioden maj till september.
Foto: Camilla Zilo

Sommartips
Vill du lära dig något nytt? Missa inte våra skogsträffar på distans. Ha en skön sommar!

Skogsträffar och kurser

Information om hur vi hanterar personuppgifter   
För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara och behandla personuppgifter, som din mejladress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse genom att erbjuda information och råd via vårt nyhetsbrev. 

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter

Jag vill inte ha fler mailutskick från denna avsändare på Skogsstyrelsen