Landingsside
isave.PRINT-MASTER
10 tips for malbyggere
 
Se video fra webinaret her
Se mobiloptimalisert video her
 
Eksempelmal
Vi har laget en ekempelmal som viser de vanligste variablene som brukes i en visittkortmal. malen inneholder standardfelter samt de mest brukte reglene og script for å dele en e-post adresse.

Norsk visittkort mal
Svensk visitkort mall
English business card template
 
 
Dupliser sider
Skal du lage en mal som har norsk på side en og engelsk på side 2 er den raskeste metoden å gjøre side 1 helt ferdig med variabler og regler før du dupliserer siden og gjør de nødvendige justeringene for den andre siden.

Norsk / Engelsk visittkort mal
 
 
Logo som dropdown
Det er to metoder for å velge en alternativ logo på en mal i isave.DIALOG. Logo fra isave (bildevelger eller database koblet felt) og logo fra mal pakke (dropdown liste eller en sjekkboks liste). I begge tilfellene settes malen opp med en vanlig image varaible men hentes logoen fra isave.DIALOG må document actions HiRes være skrudd på i Print jobben.

Last ned eksempelmal her
 
 
Image Crop
Vi har lansert cropping av bilder i forms for å kunne fase ut dot edit maler fra isave.DIALOG. For å bruke funksjonen må bildene ligge i en Area template (for at vi skal vite størrelsen vi skal croppe mot). Du kan godt bruke instillingene fit width eller fit height men for at crop skal fungere må anchor flex være satt til Top/Left (som er standard). Du skrur på funksjonen ved at du krysser av boksen ” Allow image cropping” på bildevariabler.

Les mer om bilder iĀ isave.DIALOG her
 
 
Copy Fit
Bruk Copy Fit regler for å tilpasse teksten til boksen størrelse. Marker en tekstboks med select verktøyet, høyreklikk og velg CopyFit fra menyen (nederste valget). Merk at du kan ha en egen regel om du vil at variabelen skal passe på en linje (f.eks ved bruk av titler eller e-post).
 
 
Formatted Paragraphs
I isave.DIALOG 4.5 trenger du ikke lenger å bruke scriptet AddReturns, det holde å sette opp variabelen som en Formatted Paragraph. Men husk at om ikke teksten er formatert som en normal stil må du fremdeles definere en egen paragrafstil på alle variablene som har en anderledes formatering. Om du ser et lite plusstegn til høyre for stilnavnet i Studio så indikerer dette at stilen er manuelt overstyrt. Du fjerner dette plusstegnet ved å markere teksten, velge No Style og deretter den riktigte paragrafstilen nok en gang.
 
 
Advanced toolbar
Vi har lansert en ny funksjon vi kaller Advanced toolbar. Denne funksjonen gjør at du kan bruke enkle funksjoner som Bold og Italic i print maler samt bullet og horisontal justering av paragrafer. Dette gjør at du trenger færre variabler og du gir kunden større fleksibilitet. Du aktiverer funksjonen ved å sjekke av boksen “Advance toolbar” på textarea variabler.

Les mer omĀ Advanced toolbar her
 
 
CSV / Data merge
Skal du lage mange dokumenter basert på samme mal kan CSV upload eller Data list merge spare deg og kunden for mange timer. Bruker du CSV upload så trenger du ikke koble feltene til noen database og en eksempelfil til kunden genereres automatisk av systemet. Skal du bruke en liste i isave.DIALOG må variabelen kobles mot contacs databasen før malen kan flettes mot datalistene som ligger under contacts. I begge metodene må firmaet settes opp med tilgang til Variable Data Print (merk at dette er regulert under egne lisenser, kontakt gunnar@isave.no for mer informasjon om dette.
 
 
Indesign eksport
Om du har Indesign filen til malen som skal lages så sparer du mye tid ved å eksportere filen fra Indesign til Studio. Da får du alle fonter og farger med deg og du trenger kun å definere variabler i prosjektfilen og koble disse til malen. Det er likevel en god arbeidsmetode å skille mellom grafikk og variabler og eksportere dette som separate filer, dvs at alt som er statisk bør ligge i en PDF i bakgrunn og alle tekstbokser som inneholder variabler eksporteres til Studio formatet. Velg Export fra File menyen og velg Pageflex Studio (xdt) som format.

Eksporter Indesign og Quark filer
 
 
-7.408
Om dere bygger maler med bleed er tallet -7.408 et essensielt tall å huske på. Dette er tallet som brukes når du skal plassere filer som har med standard bleed fra Indesign. PDF filer plasseres -7.408 (bruk punktum og ikke komma) og husk å legge til 7.408 som verdi på bleed på Print jobben.
 
 
 
Twitter Facebook
isave AS

Isave AS - Thunes vei 2, 0274 OSLO
+47 4000 6273 - post@isave.no