Skogsstyrelsen
Klicka här för webbversionen av det här mailet
Bild på spindelnät i motljus
Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 3 2022

Hitta angreppen av granbarkborre

Nu svärmar granbarkborren och som skogsägare är det viktigt att du kontrollerar din skog regelbundet hela sommaren. Det kan vara svårt att upptäcka de tidiga angreppen, men i den här filmen berättar Kerstin Ström på Skogsstyrelsen vilka tecken du ska leta efter.

Film - Hitta angreppen av granbarkborre!

Passa även på att gå Granbarkborreskolan
Foto: Camilla Zilo

Hänsyn till arter vid skogsskador

När skogen behöver avverkas eller upparbetas efter en storm, granbarkborreangrepp eller andra skador måste du visa samma hänsyn till arter som vid en vanlig avverkning. Som markägare har du en undersökningsplikt som innebär att du behöver ta reda på vilka fåglar eller andra fridlysta arter som kan påverkas i det aktuella området. Innan upparbetning eller avverkning av de skadade träden måste du säkerställa att inga fridlysta växter, fågelbon eller häckningsplatser skadas av åtgärden.

Hänsyn till arter vid skogsskador
Dubbeltrast med fågelungar. Fotograf: Kenneth Johansson

Lär dig mer om multiskadad ungskog

Du har väl inte missat vår webbutbildning där du får lära dig känna igen olika skadesvampar och hur du kan förebygga och mildra effekterna av olika skador i din ungskog. Utbildningen består av självstudier och du går den helt i din egen takt.

Till utbildningen i Kunskapsportalen

Målbilder för kantzoner mot vattendrag och våtmarker

Kantzoner längs skogens små vattendrag fyller många funktioner. På sommaren är en av de viktigare att behålla beskuggning så att livet i vattnet inte påverkas negativt av ökat ljusinsläpp och förhöjd vattentemperatur. Läs mer i målbilderna om hur man tar bra hänsyn till vattendrag och våtmarker - ett bra underlag även när du beställer skogsbrukstjänster!

Målbilder för kantzoner mot vattendrag och överfarter - PDF

Målbild för kantzoner mot våtmarker - PDF
Beskrivning: Strandskog utmed Svartån med ädellöv och blommande hagtorn. Fotograf: Linda Vålberg

Ny inspirationsfilm om aktiv naturvård

Naturvård handlar inte bara om att spara träd. Med aktiva åtgärder kan du ytterligare öka värdet för arterna i din skog. Maskinella åtgärder beställer du antagligen i samband med avverkning, men om du är intresserad av att skapa själv kan mycket nytta göras med motorsågen eller med enkla handredskap. I den nya filmen kan du se exempel på olika typer aktiva naturvårdsåtgärder.

Aktiv naturvård - en inspirationsfilm
Skärmbild från filmen Aktiv naturvård

När och var passar hyggesfria metoder?

Hyggesfritt skogsbruk är en övergripande benämning för olika skogsskötselmetoder som inte kallägger marken. Det innefattar olika former av blädning, plockhuggning, luckhuggning och skärmar. Men vilka sorts bestånd kan vara lämpliga för hyggesfritt skogsbruk och hur ska de skötas? Skogsstyrelsen har tagit fram några faktablad som beskriver ett antal typfall. Det senaste faktabladet handlar om sydsvensk blandskog.

Faktablad Sydsvensk blandskog - PDF
Mer om hyggesfritt skogsbruk
sydsvensk blandskog

Virket formas av skogsskötsel - senaste nytt i Skogsskötselserien

Med skogsskötsel kan du påverka virkets egenskaper efter vad du förväntar dig att industrin efterfrågar i framtiden. Nu finns ett nytt kapitel i Skogsstyrelsens populära Skogsskötselserie som bland annat tar upp dessa möjligheter.

Skogsbruk, virke och skogsindustriprodukter
Virke.

Alla har vi våra sidor - 
lär dig mer om dina

Vill du komma i gång med Skogsstyrelsens Mina sidor men vet inte riktigt var du ska börja? I Skogsstyrelsens Kunskapsportal kan du anmäla dig till en kostnadsfri grundutbildning i hur du använder nya Mina sidor och dess verktyg. Den tar cirka en timme och genomförs via självstudier och övningar.

Direkt till utbildningen i Kunskapsportalen
Mina sidor webbutbildning

AI-teknik hittar kulturlämningar

Omkring 100 000 kolbottnar som tidigare inte varit kända, har hittats i skogen av Nationellt skogsdatalabb med hjälp av ny teknik - data från laserskannad skog och artificiell intelligens. Var i skogen det finns kulturlämningar är viktigt att veta för att minska risken för att de skadas vid exempelvis skogsbruk. Att kunna identifiera kolbottnar och andra lämningar digitalt kommer att vara ett viktigt verktyg för skogsbruket framöver.

100 000 nya kulturlämningar hittades i skogen med ny AI-teknik
Kartbild

Extra Skogseko-läsning på webben

Har du fått senaste numret av Skogseko i brevlådan? Missa inte all extra läsning – 20 sidor - i Skogseko e-tidning på webben! Det unika materialet i e-tidningen handlar bland annat om hur naturvärdena i den brukade skogen kan öka, skogens roll för klimatet och om hur digitala hjälpmedel i skogsmaskinerna kan bidra till minskade körskador i skogen.

Skogseko E-tidning
Bild på Skogseko.

Information om hur vi hanterar personuppgifter   
För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara och behandla personuppgifter, som din mejladress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse genom att erbjuda information och råd via vårt nyhetsbrev. 

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter

Logotype Skogsstyrelsen

Jag vill inte ha fler mailutskick från denna avsändare på Skogsstyrelsen