Skogsstyrelsen
Klicka här för webbversionen av det här mailet
Mossa
Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 5 2021

Björkens möjligheter
Ett större inslag av björk i framtidens skogar är ett av flera sätt att möta klimatförändringarna. Men kunskapen om skötsel av björkskogar och blandskogar med hög andel björk är inte så stor.

Nu finns en ny kunskapssammanställning från Skogsforsk (PDF).

Vi tipsar även om björkfilmen från 2019
Björkar

Hitta våra utbildningar
I Kunskapsportalen hittar du vårt utbud av avgiftsfria skogsträffar och webbaserade utbildningar. För att kunna anmäla dig behöver du ett konto. Har du inget konto behöver du registrera dig. Nu finns två instruktionsfilmer som visar hur du registrerar konto och hittar den träff som du söker. Välkommen på våra utbildningar!

Läs mer om Kunskapsportalen och se instruktionsfilmerna

Naturvårdande skötsel
Naturvårdande skötsel är alla typer av åtgärder i naturskog eller kulturpräglade skogar som syftar till att bevara eller gynna den biologiska mångfalden. Se och läs mer om hur naturvårdande skötsel kan bevara och öka den biologiska mångfalden på skogskunskap.se. I en kort film ser du ett exempel från demonstrationsfastigheten Bredvik i Uppland. Du kan röra dig runt i filmen genom att peka och dra över filmfönstret.

Naturvårdande skötsel eller fri utveckling?

Läs mer om naturvård på skogsstyrelsen.se
Ringbarkning av bok.

Intensivt arbete
med fjällnära skog
Skogsstyrelsen mobiliserar resurser från hela landet för att hantera det stora inflödet av ansökningar om avverkning i fjällnära skog. Myndigheten har hittills i år fältbedömt en areal om cirka 11 000 hektar. Nu ska beslut fattas och ersättning betalas ut, i de fall markägaren nekas att avverka på grund av mycket höga naturvärden.

Intensivt arbete med ansökningar om avverkning i fjällnära skog
Vi över fjällnära skog. Foto: Lars Johansson

Driftstopp på skogsstyrelsen.se
Den 2-3 och 22-24 oktober kommer Skogsstyrelsens IT-system att ligga nere på grund av flytt av serverhallar. Så letar du information på vår webb eller ska logga in i Mina sidor, passa på att göra det innan du tar helg.

Information om hur vi hanterar personuppgifter   
För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara och behandla personuppgifter, som din mejladress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse genom att erbjuda information och råd via vårt nyhetsbrev. 

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter

Logotype Skogsstyrelsen

Jag vill inte ha fler mailutskick från denna avsändare på Skogsstyrelsen