Skogsstyrelsen
Klicka här för webbversionen av det här mailet
Bild på vitsippa
Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 2 2022

Gör dig redo för granbarkborresvärmning

Snart vaknar granbarkborrarna upp ur sin vintervila och börjar leta efter lämpliga granar att föröka sig i. Nedblåsta granar är särskilt eftertraktade, så har du ännu inte tagit rätt på nedfallna träd är det hög tid. Från och med den 20 april kan du följa årets svärmningsövervakning på Skogsstyrelsens webbplats, för att se när granbarkborrarna börjat svärma där du har din skog. Håll också utkik efter nya Granbarkborreskolan som lanseras på webben i slutet av april.

Läs mer om granbarkborren och hur du kan förbereda dig inför årets svärmning
Granbarkborre

Fortsatt stora skador
i svenska skogar

Skogsstyrelsens skaderapport för 2021 sammanfattar skadeläget och de allvarligaste skadorna på skog under året. Rapporten tar också upp hur du som skogsägare ska tänka.


Ny rapport: Fortsatt stora skador i svenska skogar


Nu träffas vi i skogen!

Träffa oss och likasinnade i skogen och lär dig mer om hur du sköter skogen så att den växer och mår bra. Det handlar bland annat om hur du lyckas med planteringen och sedan röjer och gallrar för att få stabila träd som växer bra. Du får även tips på hur du med enkla åtgärder kan återskapa viktiga ekologiska strukturer som bidrar till att fler arter trivs i produktionsskogen. Du hittar träffarna i Kunskapsportalen. För flera av våra träffar kan du nu även anmäla dig via e-post eller telefon.

Skogsskötsel för hög och säker tillväxt – träff i skogen
Foto: Camilla Zilo

Webbutbildning om multiskadad ungskog

Väder, vilt, svamp och insekter kan orsaka stora skador på skog. Hur olika typer av skogsskador påverkar skogen varierar i olika delar av landet. I norra Sverige orsakar älg och törskate de största skadorna, men även knäckesjuka och gremmeniella med flera svampar orsakar skador. I vår webbutbildning Multiskadad ungskog får du lära dig hur du känner igen olika skador och genom skötselåtgärder kan förebygga och mildra effekterna av skador. Du går utbildningen när du själv har tid och helt i din egen takt.

Webbutbildning multiskadad ungskog

Se filmen Multiskadad ungskog
bild på dator

Fler sätt att anmäla sig

För flera av våra träffar kan du nu även anmäla dig via e-post eller telefon. Kontaktuppgifter hittar du under respektive träff i Kunskapsportalen.

Kunskapsportalen
Bild: MostPhotos

Har du en plan?

En skogsbruksplan är ett viktigt verktyg för att bedriva ett aktivt skogsbruk. Den hjälper dig att planera både arbetsinsatser och ekonomi, samtidigt som den är ett värdefullt underlag när och hur du ska beställa skogliga tjänster. Samtidigt är det viktigt att planen är utformad efter just dina målsättningar med ditt skogsbruk.
Men hur går det då till när en skogsbruksplan tas fram? I en ny film från Skogskunskap får du följa en skogsägare och dennes skogliga rådgivare i de olika stegen mot en ny skogsbruksplan.

Skogsbruksplan - hur blir den till?
Klipp från filmen

Målbilder för friluftsliv och rekreation

Den här gången lyfter vi målbilderna för friluftsliv och rekreation i nyhetsbrevet. Du kanske äger skog som har många besökare, eller så är det främst du själv som använder din skog för friluftsliv? Oavsett vilket så kan målbilderna ge bra stöd för hur du kan värna och utveckla skogens rekreationsvärden.

Introduktion till Målbilder för hänsyn till friluftsliv och rekreation (PDF)
Foto: Jenny Leyman

Bli klimathjälte!

Vet du att dikade torvmarker ofta släpper ut mycket växthusgaser? På en hektar dikad, bördig torvmark kan nettoutsläppen motsvara förbränning av upp till åtta kubikmeter olja per år. Du kan göra en viktig insats för klimatet genom att låta Skogsstyrelsen plugga igen dikena, till exempel efter att du avverkat. När torvmarken blir våt igen, minskar utsläppen kraftigt. Du får viss ekonomisk ersättning om du tecknar återvätningsavtal.  

Läs mer om återvätning av torvmark och hur du kan anmäla intresse
Illustration återvätning.

Nya kunskapskrav
inom artskydd

Skogsstyrelsen beslutade i februari att artskyddsärenden med fridlysta arter ska handläggas enligt miljöbalken, ett beslut baserat på vägledande domar nationellt. Efter beskedet har många efterfrågat underlag för myndighetens analys kring kunskapskravet och vilka domar som ligger till grund för det nya rättsläget. Därför har Skogsstyrelsen gjort en sammanställning av underlag för myndighetens bedömning att handlägga artskyddsärenden med fridlysta arter med stöd av miljöbalken. Vill du fördjupa dig i underlaget når du det via länken:

Skogsstyrelsen sammanfattar underlag för nya kunskapskrav
sparvuggla. Foto: Kenneth Johansson

Tipsa redaktionen

Redaktionsrådet tar gärna emot tips och idéer på nyheter eller annat som du tycker bör lyftas i nyhetsbrevet. Skicka in dina tips till nyhetsbrevet@skogsstyrelsen.se.

Information om hur vi hanterar personuppgifter   
För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara och behandla personuppgifter, som din mejladress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse genom att erbjuda information och råd via vårt nyhetsbrev. 

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter

Logotype Skogsstyrelsen

Jag vill inte ha fler mailutskick från denna avsändare på Skogsstyrelsen