Skogsstyrelsen
Klicka här för webbversionen av det här mailet
Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 1 2022

Nya råd ska hjälpa skogsägare följa de skärpta hänsynskraven

Sedan nya domar visat att skogsägare behöver ta större 
hänsyn till fåglar och andra fridlysta arter och växter i skogen, sjösätter Skogsstyrelsen ett nytt informationspaket.

– Vi är fullt medvetna om att den nya vägledningen från våra domstolar innebär stora förändringar för skogsägaren. Därför är det viktigt att vi nu kan ge en så tydlig information och vägledning som bara är möjligt utifrån vad vi hittills vet, så att skogsägaren kan göra rätt, säger Åsa Lundberg, tillsynsspecialist på Skogsstyrelsen.

Nyhet om de nya råden

Så här kan en utredning om fridlysta arter gå till
Foto: Jenny Leyman

Ny tjänst om skydd
av skog i Mina sidor

I Mina sidor kan du nu föreslå skydd av din skog.
I tjänsten Intresseanmälan skydd av skog kan du föreslå att formellt skydd bildas – genom naturvårdsavtal eller biotopskydd – i ett område med höga naturvärden. Syftet med skyddet är att varaktigt bevara och utveckla naturmiljöer med stort värde för djur, växter och människor.

Logga in i Mina sidor

Vill du ge din skog ljus, rymd och myller av liv? 

Funderar du på att anlägga en våtmark i din skog eller frihugga stora träd? Kanske gynna den biologiska mångfalden genom att skapa ett vackert skogsbryn där pollinerande insekter och fåglar kan trivas? - Då finns det ekonomiska stöd att söka och du kan få kostnadsfri rådgivning från Skogsstyrelsen. Stöd ges för åtgärder som gynnar natur- och kulturvärden i dina NS-bestånd och frivilliga avsättningar.

Skogens miljövärden

Nokås
Foto: Kenneth Johansson

Ska du plantera i vår?

Det kan vara svårt att veta vad man ska ställa för frågor när man ska beställa en skoglig tjänst. Och hur följer man sedan upp så att det blev som du ville? På våra distansträffar Aktiv skogsägare får du hjälp och verktyg som gör att du kan känna dig mer trygg som beställare och skogsägare. 
 • 1 mars      kl.18.00-20.00
 • 2 mars      kl.18.00-19.30
 • 15 mars    kl.18.30-20.30
 • 16 mars    kl.14.00-16.00
 • 22 mars    kl.15.00-17.00
 • 22 mars    kl.18.00-19.30
Till träffarna i Kunskapsportalen

Ny på skogsskötsel?

På våra distansträffar Skogsskötsel för hög och säker tillväxt får du lära mer om hur du sköter skogen för att få en skog som växer och mår bra. Du får även exempel på hur man med enkla åtgärder kan återskapa viktiga ekologiska strukturer som bidrar till att fler arter kan trivas i produktionsskogen.
 • 3 mars    kl.18.00-20.00
 • 9 mars    kl.18.00-19.30
 • 16 mars  kl.18.00-20.00
 • 22 mars  kl.18.30-20.30
 • 23 mars  kl.18.00-20.00
Till träffarna i Kunskapsportalen
Foto: Jenny Leyman

Målbild för körning
i skogsmark

Vintern kan vara både den bästa och den sämsta tiden för drivning. Är det riktiga vinterförhållanden med ordentlig tjäle så är det riktigt gynnsamt, men om det är en mild vinter med mycket regn så kan risken för markskador i stället vara som störst.

Detta behöver man ha en beredskap för i planeringen, speciellt i de delar av landet där vintervädret och drivningsförhållanden är som mest svårförutsägbara. Man kan behöva skjuta på avverkningen till en period med bättre omständigheter. 

Faktablad om målbild för körning i skogsmark

Till filmserien Spårlös

Intensivt skogsbruk i norr ökade klimatnyttan

En ny studie från en internationell forskargrupp visar att skog som brukats intensivt ökar kolförrådet, medan skog som inte brukats lika intensivt har ett relativt oförändrat kolförråd. Studien redovisar för första gången en jämförelse av utvecklingen av skogens kolförråd över tid i olika delar av det boreala skogsbältet.

Mer information tillsammans med rapporten

Riskabelt att vistas i skogen efter granbark-borrens härjningar

Döda granar kan falla snabbt och nästan utan förvarning, vilket kan vara farligt. Den här våren har vi ovanligt många döda granar eftersom barkborrar dödat miljontals träd de senaste åren som fortfarande står kvar i våra skogar. Var försiktiga och uppehåll er inte längre än nödvändigt nära dem.

Risk att vistas i skogen efter granbarkborrens härjningar

Har det stormat i din skog i vinter?

Det har varit flera stormar i vinter. Läs mer här om vad du ska 
tänka på om du drabbats.

Ökad risk för granbarkborre efter vinterns stormar
MostPhotos

Information om hur vi hanterar personuppgifter   
För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara och behandla personuppgifter, som din mejladress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse genom att erbjuda information och råd via vårt nyhetsbrev. 

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter

Logotype Skogsstyrelsen

Jag vill inte ha fler mailutskick från denna avsändare på Skogsstyrelsen