Skogsstyrelsen
Klicka här för webbversionen av det här mailet
Höstfärgade ormbunkar under tallar. Foto: Mostphotos
Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 4 2022

Tallen tar revansch

Andelen tall som planteras på mark där den växer bäst har fördubblats på sex år i landets södra delar. Det visar en inventering som Skogsstyrelsen har gjort. Därmed kan skogen stå bättre rustad mot betesskador från älg men också stormar, bränder, skadedjur och klimatförändringar.

Pressmeddelande -Tallen tar revansch i skogen

Sedan 1 april i år finns också nya föreskrifter som innebär att gran inte längre godkänns som huvudplanta på det som bedöms som typiska tallmarker.

Pressmeddelande om nya föreskrifter

Projektet Mera tall har gjort ett antal filmer där olika sakkunniga delar med sig av sina kunskaper. De handlar om allt från olika sätt att föryngra till till vad hjortdjuren äter.

Se filmerna från projektet Mera tall på Youtube
Två tallplantor och arbetshandske. Fotograf: Barbro Wickström

Sök pengar för miljövårdande åtgärder

Vill du ge din skog ljus och ett myller av liv? Vilka natur- och kulturmiljöer i din skog ligger dig extra varmt om hjärtat? Längtar du till vårens blomsterprakt och vill säkra att orkidéer och blåsippor kommer att fortsätta trivas? Funderar du på att skapa en våtmark i din skog eller frihugga skyddsvärda träd? Gör slag i saken. Hör av dig till oss på Skogsstyrelsen, så kan vi prata om vilka möjligheter för kostnadsfri rådgivning och stöd som finns för dig och pärlorna i din skog. Du kan söka pengar för åtgärder som höjer miljövärdena i skogen. Stödet heter Skogens miljövärden och sista ansökningsdatum är den 31 december 2022. Du har två år på dig att genomföra dina åtgärder.

skogsstyrelsen.se/skogensmiljovarden
Foto: Jenny Leyman

Fortsätt leta
efter angrepp

Granbarkborrarnas svärmningsperiod går mot sitt slut men fortfarande hittas nya angrepp. De granar som angreps i början av sommaren börjar nu skifta i färg och tappa sina barr. Det kan fortfarande finnas virkesvärde kvar att rädda i dessa träd. Kolla också efter nyare angrepp i granar som står nära de tidigare, eftersom de kan ha angripits senare under sommaren.

Skogsstyrelsen.se/granbarkborre
Ung, nykläckt 8-tandad granbarkborre. Fotograf: Mats Carlen

Hur göra med
döda granskogar?

Efter de senaste årens angrepp av granbarkborre står nu miljontals kubikmeter döda granar i delar av Götaland och Svealand. Har du stora områden med döda träd kan du behöva avverka för att ge plats för ny skog. Men tänk på säkerheten – det finns stora risker med att vistas och arbeta i död skog.

Skogsstyrelsen.se/dodagranskogar
drönarbild granbarkborreangripen skog. Foto: Skogsstyrelsen

Har du dikade torvmarker?

Vet du att dikade torvmarker ofta släpper ut mycket växthusgaser? På en hektar dikad, bördig torvmark kan nettoutsläppen motsvara förbränning av upp till åtta kubikmeter olja per år. Du kan göra en viktig insats för klimatet genom att låta Skogsstyrelsen plugga igen dikena, till exempel efter att du avverkat. När torvmarken blir våt igen, minskar utsläppen av växthusgaser kraftigt.  Du kan få ekonomisk ersättning genom att teckna återvätningsavtal. Välkommen att höra av dig så kan vi resonera vidare.

Mer om återvätning, ersättningsnivåer och intresseanmälan för återvätningsavtal
Illustration på återvätning. Illustrerad av Ann Giss

Målbild för träd
och buskar

Vi fortsätter att lyfta skogssektorns gemensamma målbilder för god miljöhänsyn. Nu har turen kommit till målbilden för Levande träd och buskar med naturvärden. Det är en av de viktigaste att känna till eftersom den är relevant vid alla föryngringsavverkningar och många gånger även vid röjning eller gallring. I faktabladet och filmen kan du se vad som kännetecknar ett naturvärdesträd och hur man tar hänsyn till dem vid olika skogliga åtgärder. Målbilden beskriver också hur man genom att lämna så kallade utvecklingsträd vid avverkning, på sikt kan skapa nya naturvärdesträd där de saknas idag.

Levande träd och buskar med naturvärden - faktablad (PDF)

Se filmen om naturvärdesträd på Youtube
Asphänsyn. Foto: Ulf Flygar

Gå en webbutbildning!

Du har väl inte missat Skogsstyrelsens olika webbutbildningar? Dessa utbildningar är helt och hållet självstudier som du kan välja att genomföra när det passar dig bäst. De fungerar också att dela upp på flera tillfällen. Du hittar alla webbutbildningar i Skogsstyrelsens Kunskapsportal. Läs mer om utbildningarna på vår webbplats. 

Aktiv skogsägare
Skogsskötsel för hög och säker tillväxt
Multiskadad ungskog
Granbarkborreskolan
Skogsstyrelsens Mina sidor – en introduktion
Bild på kvinna som sitter vid dator. Foto: Camilla Zilo

Spara dina planeringar
i Mina sidor

Den sista oktober stängs tjänsterna Kartprogrammet och Webbappen i gamla Mina sidor. De har då ersatts av tjänster i nya Mina sidor. Ärenden som skickats in via Kartprogrammet kan du se i nya Mina sidor. Planeringar, snabbkartor och favoritplatser kommer inte flyttas över till nya Mina sidor och inte heller sparas hos Skogsstyrelsen. Instruktioner för hur du sparar ner och skriver ut dem hittar du på sidan Frågor och svar om Kartprogrammet.

Frågor och svar om Mina sidors kartprogram
Skärmdump från Mina sidor

Information om hur vi hanterar personuppgifter   
För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara och behandla personuppgifter, som din mejladress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse genom att erbjuda information och råd via vårt nyhetsbrev. 

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter

Logotype Skogsstyrelsen

Jag vill inte ha fler mailutskick från denna avsändare på Skogsstyrelsen