Skogsstyrelsen
Klicka här för webbversionen av det här mailet
Foto: Mostphotos
Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 2 2024

Förebygg angrepp av granbarkborre

Se över din skog och ta hand om eventuella snöbrott eller nedblåsta granar innan granbarkborrarna börjar svärma. Det kan vara en viktig åtgärd för att rädda stående granar från angrepp till sommaren. Men kom ihåg att det är farligt att arbeta i skadad skog. Tänk på säkerheten och arbeta aldrig ensam.

Upparbeta färska vindfällen - Skogsstyrelsen.se
Foto: Kerstin Ström

Bli mer miljösmart i ditt skogsbruk!

Nu erbjuder Skogsstyrelsen massor av kurser och träffar för dig som vill bevara och utveckla skogens miljövärden eller öka mängden löv i landskapet. Det finns korta träffar och halvdagskurser, aktiviteter i fält och digitalt. Allt är kostnadsfritt. Ta chansen att hantera din skog mer miljösmart!

Träffar om miljösmart skogsbruk - Skogsstyrelsen.se
Foto: Camilla Zilo

Lär dig mer om hyggesfritt

Intresset för hyggesfria metoder är stort. Det märkte vi inte minst vid våra välbesökta digitala träffar under februari. Den 22 april finns det en ny möjlighet att lära sig mer om ämnet. Då arrangerar Skogforsk och Skogsstyrelsen tillsammans ett digitalt seminarium om hyggesfritt skogsbruk.

Seminarium om hyggesfritt skogsbruk - Skogsstyrelsen.se

Ett av motiven för att använda hyggesfria metoder kan vara att gynna naturvärden. Nyligen har ett faktablad om hur hyggesfritt kan gynna biologisk mångfald tagits fram. I bladet finns exempel på olika skogar där hyggesfria metoder kan vara särskilt positivt för miljövärdena.

Faktablad om hyggesfritt skogsbruk och biologisk mångfald - PDF
Hyggesfri tallskog. Foto: Carl Appelqvist

Delta i digitala skogsträffar

Skogsstyrelsen bjuder under våren in till digitala skogsträffar i flera aktuella teman. Denna vecka kan du bland annat lära dig mer om miljöhänsyn vid avverkningsanmälan och vad ett naturvärdesträd är. Träffarna hålls via Teams och du behöver inte anmäla dig i förväg. 

Digitala träffar om miljöhänsyn - Skogsstyrelsen.se
Illustration: Ann Giss

Lär dig mer i Äbinskolan!

Är du intresserad av att lära dig mer om hur Skogsstyrelsens älgbetesinventering, Äbin, fungerar? Då kan du gå vår digitala utbildning Äbinskolan. Den visar bland annat hur inventeringen går till och vilka data som samlas in.

Äbinskolan - Kunskapsportalen

Äbin och foderprognos - Skogsstyrelsen.se
Klipp från film

Skogens avverkningsålder

Vi fortsätter serien där vi gör korta nedslag i skogsvårdslagen.

Funderar du på om det är dags att föryngringsavverka? Föryngringsavverkning får inte göras innan skogen nått en viss ålder, den så kallade lägsta slutavverkningsåldern. För bestånd som domineras av barrträd varierar lägsta tillåtna åldern mellan 45 och 100 år, beroende på markens produktionsförmåga. Bok får föryngringsavverkas tidigast vid 80 år och ek vid 90 år. Bestånd vars virkesförråd till minst hälften består av björk, asp eller al får avverkas vid 35 år.

Du har väl förresten inte missat att det finns information på vår hemsida som hjälper dig med vad du ska tänka på när ska göra en avverkningsanmälan?

Att tänka på när du ska skicka in en anmälan - Skogsstyrelsen.se

Skogsvårdslagen - Skogsstyrelsen.se
Skogsvårdslagen

Information om hur vi hanterar personuppgifter   

Du har fått det här utskicket eftersom du har anmält dig till vårt nyhetsbrev. Du kan när du vill ta bort din adress från vår lista genom att klicka på avanmälan i nyhetsbrevet. Om du vill ändra din e-postadress gör du först en avanmälan och anmäler dig sedan på nytt med din nya adress.

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter är allmänt intresse. På vår webbplats kan du läsa mer om hur Skogsstyrelsen hanterar personuppgifter. Om du är missnöjd med hanteringen av dina personuppgifter kan du kontakta Skogsstyrelsens dataskyddsombud.

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter
Logotype Skogsstyrelsen

Jag vill inte ha fler mailutskick från denna avsändare på Skogsstyrelsen