Skogsstyrelsen
Klicka här för webbversionen av det här mailet
Höstfärgade ormbunkar under tallar. Foto: Mostphotos
Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 5 - 2022

Vill du lära dig mer?

Välkommen på våra distansträffar med olika ämnen inom skog, skogsskötsel och skogsägande. 
Träffarna hålls på distans via Skype och är 90 minuter långa. Tid finns för frågor och reflektioner. 
Du anmäler dig enkelt via ett formulär på Skogsstyrelsens hemsida.
Lär känna din skog - 12 oktober
Skogen har många värden. Beroende på vilka mål du har för din skog kan den skötas på olika sätt. 

Planera ditt skogsbruk - 20 oktober
Många faktorer spelar in i skötseln av din skog. Lär dig mer om vilka verktyg som kan hjälpa dig.

Skogsbrukets kretslopp - 25 oktober
Lär dig när är det dags att göra olika åtgärder och på vilka sätt de kan utföras.

Föryngring - 10 november
Vid föryngringen grundas beståndet. Lär dig mer om trädslagsval, metoder och vad lagen säger.

Röjning och gallring - 15 november
Stabila och motståndskraftiga skogar förutsätter att man gör åtgärder i rätt tid. Lär dig varför.

Beställa tjänster - 21 november
Få tips och råd som gör dig tryggare i att beställa och följa upp skogliga tjänster.

Mer information och anmälan till distansträffarna
Två tallplantor och arbetshandske. Fotograf: Barbro Wickström

Information om hur vi hanterar personuppgifter   
För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara och behandla personuppgifter, som din mejladress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse genom att erbjuda information och råd via vårt nyhetsbrev. 

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter

Logotype Skogsstyrelsen

Jag vill inte ha fler mailutskick från denna avsändare på Skogsstyrelsen