Skogsstyrelsen
Klicka här för webbversionen av det här mailet
Nyhetsbrev Stoppa borrarna, nr 1 2022

Stor risk för stora angrepp även i sommar
Det går inte att göra några säkra prognoser över hur stora skador vi kommer att få i sommar eftersom det  varken går att förutsäga vädret eller trädens motståndskraft. Men då förökningsframgången ökade under 2021, pekar allt på att det att bli stora skador även denna sommar. 

Läs rapporten

Artskyddet och granbarkborrebekämpningen
När skogen behöver avverkas eller upparbetas efter en storm, granbarkborreangrepp eller andra skador måste man visa samma hänsyn till arter som vid andra skogsbruksåtgärder. Hur artskyddet påverkar bekämpningen kan du läsa mer om på länken nedan. 

Läs mer.

Följ svärmnings-
övervakningen
Årets svärmningsövervakning är nu igång. Övervakningen sker med hjälp av barkborrefällor som töms varje måndag under veckorna 16-36. Om det är en stor mängd granbarkborrar i fällorna tyder det på att svärmningen är igång och att det finns stor risk för angrepp.

Länk till svärmningsövervakningen.

Skogsstyrelsens riskkartor är nu uppdaterade
Skogsstyrelsens riskkartor hjälper dig att se var det är störst risk för nya angrepp av granbarkborre. Kartorna finns nu i ny uppdaterad version. 

Riskkartorna omfattar Götaland och Svealand förutom Gotland, men också länen Gävleborg och Västernorrland.

Kartor över skador på skog

Gå nya uppdaterade Granbarkborreskolan
Granbarkborreskolan har uppdaterats. Den digitala distansutbildningen tar cirka två timmar att genomföra och lär ut granbarkborrens ekologi, bekämpningsmetoder och vad man behöver leta efter i skogen för att hitta angrepp. 

Utbildningen är kostnadsfri. 
Länk till Granbarkborreskolan.

Hög tid att ta rätt på nedblåsta granar
Efter vinterns och vårens blåst och stora snömängder finns det en hel del vindfällen och toppbrutna granar i våra skogar. Dessa behöver åtgärdas snarast så de inte blir angripna av granbarkborren. 

Film Ta hand om vindfällen- stoppa granbarkborren

Jag vill inte ha fler mailutskick från denna avsändare på Skogsstyrelsen