Skogsstyrelsen
Klicka här för webbversionen av det här mailet
Drönarbild över höstskog.
Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 6 2020

Naturnära jobb ger anställningar i hela landet
Naturnära jobb är en satsning som riktar sig till nya eller relativt nyetablerade i Sverige eller personer som varit arbetssökande en längre tid. Målet är att de som anställs ska få erfarenhet av arbetslivet och kunskap inom de områden som efterfrågas, och därefter anställning, företrädesvis inom de gröna näringarna.
– Det handlar om samhällsnyttiga insatser på lokal nivå genom att förbättra tillgängligheten till frilufts- och naturområden för bland annat turism och rekreation. Det här är arbetsuppgifter som annars inte hade blivit gjorda, säger Fredrik Silfwerbrand, chef för enheten för
arbetsmarknadsuppdrag på Skogsstyrelsen. 

Om naturnära jobb

Nyhet - Naturnära jobb ger anställningar i hela landet
Naturnära jobb. Foto: Patrik Svedberg

Ny e-tjänst till hjälp
i viltförvaltningen
I samband med att Skogsstyrelsen släpper resultatet från årets älgbetesinventering lanseras även en ny webbaserad tjänst kallad Skoglig betesinventering. Här hittas underlag och fakta om skadenivåer och foderprognoser samt data från Riksskogstaxeringen.

Statistiken är ett viktigt underlag för de älgförvaltningsgrupper som regelbundet tar fram förvaltningsplaner för sina respektive områden. Denna nya tjänst förenklar möjligheten att del av resultaten.

E-tjänsten skoglig betesinventering

Viltskadorna i skogen kvar på för hög nivå
Älg. Foto: Kenneth Johansson
Skydda plantor från vilt
Har du nyligen planterat tall och vill undvika betesskador nu i vinter så kan du skydda plantorna genom skyddsbehandling. Vanligast är att medel sprutas på barrträdens toppskott. Medlet luktar eller smakar illa vilket gör att viltet helst undviker de växtdelarna. Behandlingen bör upprepas under ett antal år efter plantering, tills plantan nått 4-5 meters höjd.

Projektet Mera tall har tagit fram fler råd för att minska viltskador.

Skogskunskap - viltskador i röjningsskogen

Fler sätt att undvika viltskador
Behandlade tallar. Foto: Hans Haraldsson

Multiskadad ungskog uppmärksammas i nytt projekt
Är den norrländska furan hotad? Den frågan ställer sig Tobias Gramner på Skogsstyrelsen, som är projektledare för ett nystartat samverkansprojekt som syftar till att öka kunskapen om och vända trenden med multiskadad ungskog.

Läs om projektet multiskadad ungskog
Multiskadad ungskog. Foto: Erik Normark

Granbarkborrar i vintervila
Nu börjar granbarkborrarna gå in i vintervila och därmed är årets effektivast period för bekämpning över. Generellt sätt rekommenderar inte Skogsstyrelsen avverkning av angripna granar som bekämpningsmetod under vintern. Anledningen är att barken oftast faller av vid vinteravverkning, vilket gör att granbarkborrarna blir kvar i skogen. En stor andel granbarkborrar övervintrar dessutom nergrävda i marken. Avverkning av angripna träd kan däremot vara motiverat av andra skäl,
till exempel att rädda virkesvärdet.

Avverkning av granbarkborreangripna träd rekommenderas inte som bekämpningsmetod under vintern
Granbarkborreskadad skog. Foto: Michael Ekstrand

Nytt i Skogsskötselserien om skogens bidrag till klimatarbetet
Skogen i Sverige har länge gjort stor klimatnytta. Den har minskat behovet av fossil energi och lagrat in koldioxid i ett växande virkesförråd. Med högre tillväxt kan skogen göra än mer klimatnytta.

I ett nytt kapitel i Skogsskötselserien beskrivs hur skogens kolbalans fungerar under svenska förhållanden.

Skogens kolbalans och klimatet
Höstlov

Läsarfråga om avverkning
Vi fick en fråga som handlade om en skogsägares rätt att kalavverka sin skog ända fram till en annan skogsägares fastighet.

I Skogsvårdslagen regleras vilken hänsyn som behöver tas vid avverkningen. Här beskrivs en del kring vad som får avverkas och hur det får ske. Här står bland annat hur hänsyn ska tas till naturvården, kulturmiljövården och rennäringen. Någon hänsyn till intilliggande markägares skog finns inte beskrivet, såvida det inte sammanfaller med exempelvis hänsyn till naturvården, kulturmiljövården och rennäringen.

Skicka in din fråga till oss på redaktionen via nyhetsbrevet@skogsstyrelsen.se. Vi vill göra ett nyhetsbrev som känns aktuellt och relevant för dig som är intresserad av skog. 

Följ oss på sociala medier
Du kan följa och prata med Skogsstyrelsen i olika sociala medier. Vi finns på Twitter, Facebook och Instagram. Följ oss för att få skogsaktuella frågor och tips på kurser och verktyg för dig som skogsägare. På Instagram kan du följa våra skogskonsulenter och få en inblick i deras dagliga arbete. 

Skogsstyrelsen i sociala medier
Hand pekar på mobil. Foto: Mostphotos

Information om hur vi hanterar personuppgifter   
För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara och behandla personuppgifter, som din mejladress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse genom att erbjuda information och råd via vårt nyhetsbrev. 

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter

Banner för Mina sidor
Logotype Skogsstyrelsen
Jag vill inte ha fler mailutskick från denna avsändare på Skogsstyrelsen