Skogsstyrelsen
Klicka här för webbversionen av det här mailet
Foto: Therese Sigmundsdotter
Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 7 2020

Skogs-app mot granbarkborre vinner
Hack for Sweden 365
Lag Mellerud PK från Lunds Tekniska högskola tog hem första priset i Hack for Sweden 365.
En användarvänlig app i kampen mot granbarkborren är den tekniska lösningen som vinner årets Hack for Sweden 365. ”Laget har på kort tid tagit fram en lösning som vi tror snabbt kan komma till nytta i kampen mot granbarkborren”, är en del av juryns motivering.

Skogs-app mot granbarkborre vinner Hack for Sweden 365
Bark med gångar av granbarkborre. Foto: Martina Tedenborg

Nya filmer om tall och vilt
Vad äter viltet? Hur föryngrar man tall? Inom ramen för projektet Mera Tall har en serie filmer producerats som bland annat lyfter dessa frågeställningar, men även vikten av att eftersträva en balans mellan skog och vilt. Filmerna är tänkta att vara till hjälp för skogsägarnas arbete att åstadkomma denna balans.

Se filmerna på Skogsstyrelsens Youtube-kanal
Bildklipp från film om Mera tall
Ett gemensamt problem
Metoden Mera tall går ut på att mötas och utifrån lokala fakta diskutera hur sambandet mellan skog och vilt fungerar. På så sätt kan jägare och markägare komma till en god samsyn kring skogsskötsel och förvaltning av vilt. I dialog kan parterna komma fram till lokala lösningar på hur förvaltningen av hjortdjur och skogsproduktion kan samsas.

Mera tall - Ett lokalt kunskapsprojekt
Älgar. Foto: Kenneth Johansson

Ökat intresse för skogsvård
Skogsvårdsåtgärderna ökade under 2019, visar Skogsstyrelsens åtgärdsundersökning.
Under 2019 utfördes markberedning, gödsling, plantering, sådd och röjning på nästan 870 000 hektar i Sverige.

Ökat intresse för skogsvård

Andelen föryngringsareal som uppfyller kraven i skogsvårdslagen, var vid Skogsstyrelsens senaste inventering 91 procent. Plantering är den föryngringsmetod som ger högst andel godkända föryngringar.

Godkända föryngringar på fortsatt hög nivå.

Digitala råd om röjning för din skog
Skogsstyrelsen har tagit fram ett digitalt verktyg som ska hjälpa dig med hur du kan röja i din skog. Råden anpassas efter hur din ungskog ser ut och vilka värden du vill skapa. Råden är formulerade som att du själv utför åtgärderna, men de kan förstås lika gärna användas som instruktion om du lejer bort arbetet.

Digitala råd om röjning för din skog
Röjsåg. Foto: Michael Ekstrand

Nya drönarregler från årsskiftet
Utvecklingen av drönare går snabbt och med den följer nya potentiella användningsområden. För att underlätta teknikutvecklingen och samtidigt behålla den höga säkerheten gäller nya drönarregler från och med den 1 januari 2021.

Med drönarens fågelperspektiv kan du snabbt och effektivt få en bild av åtgärdsbehoven på din fastighet. Dags att röja eller hjälpplantera? Kanske bara på delar av ett område? Utöver skötselåtgärder kan du med den högupplösta bilddokumentationen lokalisera hänsynsytor, skogsskador, vindfällen mm. Vill du sedan komplettera med ett fältbesök så vet du i vilken riktning du ska styra stegen!

Skogsstyrelsen - drönare i Skogsbruket
Bild tagen med drönare
Hyggesfritt skogsbruk
Skogsstyrelsen kommer fortsätta med att erbjuda rådgivningsaktiviteter inom hyggesfritt skogsbruk; digitala och/eller fysiska beroende på hur pandemin utvecklas. För dig som önskar kan vi dessutom ge personlig rådgivning antingen ute på din fastighet eller digitalt.

Håll koll på kommande kurser

På Skogsstyrelsens hemsida hittar du information och kunskapsunderlag, bland annat olika faktablad som beskriver exempel på bestånd som kan vara lämpliga för hyggesfritt skogsbruk.

Hyggesfritt skogsbruk

Typfallen har nyligen utökats med ett faktablad om småländska kalkbarrskogar,  information som även kan vara relevant för kalkbarrskogar i andra delar av landet.

Småländska kalkbarrskogar (PDF)
Foto: Bo Persson

Här hittar du våra skogsträffar
I Skogsstyrelsens nya utbildningssystem Kunskapsportalen hittar du vårt aktuella utbud av avgiftsfria utbildningar - så som fysiska skogsträffar, digitala träffar och webbaserade utbildningar.

Kommande aktiviteter kommer du så småningom att hitta under ämneskategorier eller med hjälp av sökfunktionen i Kunskapsportalen. 

Om Kunskapsportalen
Lappuggla. Foto: Lars Svensson

Julklappstips
Letar du efter en julklapp? Vi har plockat ihop två julpaket med böcker från vårt förlag till förmånliga priser. Gör din beställning senast 18/12 för leverans innan jul. Erbjudandet gäller till och med 10 januari och inte tillsammans med andra rabatter.

God Jul och Gott Nytt År önskar vi på Skogsstyrelsen.

Skogsstyrelsens böcker och broschyrer
Illustration Ann Giss

Vill du bli prenumerant?
Undrar du varför du fått detta nyhetsbrev? Kanske är du en av de extra mottagare som vi skickat det här numret till. Din e-post adress har vi i så fall fått vid någon tidigare kontakt som du haft med Skogsstyrelsen.

Vi hoppas att du finner innehållet i detta nyhetsbrev intressant och vill ha fler nummer till din mejl. I så fall behöver du inte göra någonting. Du prenumererar så länge du vill och det kostar ingenting.

Om du inte vill få fler nyhetsbrev klickar du bara på länken längst ner i brevet för att avsluta din prenumeration.

Vill du ha brevet till annan eller till fler adresser så kan du skapa en ny prenumeration. 

Prenumerera på nyhetsbrev
Kvinna med mobil i skog. Foto: Camilla Zilo

Följ oss på sociala medier
Du kan följa och prata med Skogsstyrelsen i olika sociala medier. Vi finns på Twitter, Facebook och Instagram. Följ oss för att få skogsaktuella frågor och tips på kurser och verktyg för dig som skogsägare. På Instagram kan du följa våra skogskonsulenter och få en inblick i deras dagliga arbete. 

Skogsstyrelsen i sociala medier
Hand pekar på mobil. Foto: Mostphotos

Information om hur vi hanterar personuppgifter   
För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara och behandla personuppgifter, som din mejladress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse genom att erbjuda information och råd via vårt nyhetsbrev. 

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter

Banner för Mina sidor
Logotype Skogsstyrelsen
Jag vill inte ha fler mailutskick från denna avsändare på Skogsstyrelsen