Skogsstyrelsen
Klicka här för webbversionen av det här mailet
Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 7 2021

Nya tjänster i Mina sidor
Vi förbättrar våra digitala tjänster för dig som skogsägare. Nu samlas alla nya på ett ställe. När du loggar in i nya Mina sidor får du direkt tillgång till tjänsterna och snabbt en tydlig översikt av dina ärenden. Samtliga tjänster kan användas från dator, mobil och surfplatta.

Logga in redan idag och upptäck dina nya sidor.

Kunskap i din egen takt
Känner du dig ny på skog och vill lära dig mer och samtidigt få ut mer av ditt skogsägande?
I Kunskapsportalen hittar du de båda webb-utbildningarna Aktiv skogsägare och Skogsskötsel för hög och säker tillväxt. Utbildningarna ges på en grundläggande nivå och du kan gå dem när du vill och i din egen takt.

Information om hur du registrerar konto och anmäler dig hittar du på Kunskapsportalens startsida.

Hur definieras hyggesfritt skogsbruk?
Skogsstyrelsen har sedan flera år tillbaka haft ett uppdrag från regeringen att arbeta för att sprida kunskap kring hyggesfritt skogsbruk, men det har saknats en tillräckligt beskrivande definition om vad hyggesfritt skogsbruk är.

Den nya definitionen är framtagen tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och lyder: ”Hyggesfritt skogsbruk på skogsmark
med produktionsmål innebär att skogen sköts så att marken alltid är trädbevuxen utan att det uppstår några större kalhuggna ytor.”


Läs mer om den nya definitionen och vad den innebär på Skogsstyrelsens hemsida.

Är det dags att börja tänka på föryngringen?
Vid föryngringen lägger du grunden för det framtida beståndet och besluten att ta är många.
Men det finns hjälp att få. Skogsstyrelsen har tagit fram filmen Så lyckas du med planteringen.

Det finns också smarta digitala hjälpmedel som du kan använda dig av. Ett av dem är verktyget Plantval på Skogskunskap.se som hjälper dig att välja rätt skogsodlingsmaterial.
Ny film om naturlig föryngring av tall
Nu finns det en ny film om naturlig föryngring av tall på Skogskunskap.se. I filmen får du träffa skogsägare som jobbar med metoden och forskaren Christer Karlsson från SLU, Siljansfors försökspark. Filmen tar inte bara upp själva föryngringsmomentet utan också hur man röjer och gallrar för att skapa värdefullt talltimmer.

Se filmen Naturlig föryngring av tall

Målbilder ger ökad samsyn om miljöhänsyn
Samsynen om hur man bäst ska ta hänsyn till miljön i skogsbruket har ökat mellan skogsbruk,
myndigheter, ideella organisationer och andra intressenter. Det visar den första oberoende utvärderingen av det snart tio år långa samarbetet kring målbilder för god miljöhänsyn.

Läs mer om hur målbilder gett ökad samsyn om miljöhänsyn.
Målbilder för hänsyn till kulturmiljöer
Vi kommer att lyfta olika typer av målbilder för god miljöhänsyn i det här och kommande nyhetsbrev. Först ut är målbilderna för kulturmiljöer. Hänsynen till kulturmiljöer handlar ofta om att ta bort träd från lämningarna, men också om att säkerställa att de inte körs sönder vid avverkning eller markberedning. Det finns 10 olika målbilder för kulturmiljöer.

Samlingsdokument - Målbilder Kulturmiljöer
Alla målbilder
Film om hänsyn till kulturmiljöer

Nya filmer om att bygga och underhålla vägar
Ett fungerande vägnät är viktigt för att man ska kunna utföra skötselåtgärder i sin skog. Vi har intervjuat en av Skogsstyrelsens vägspecialister som varit med och tagit fram de filmer om vägbyggnation och underhåll som under hösten publicerats på Skogskunskap.se.

Läs hela reportaget här.

Se den senaste filmerna om vintervägunderhåll och halkbekämpning.

Information om hur vi hanterar personuppgifter   
För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara och behandla personuppgifter, som din mejladress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse genom att erbjuda information och råd via vårt nyhetsbrev. 

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter

Logotype Skogsstyrelsen

Jag vill inte ha fler mailutskick från denna avsändare på Skogsstyrelsen