Skogsstyrelsen
Klicka här för webbversionen av det här mailet
Drönarbild på höstskog. Foto: Skogsstyrelsen.
Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 6 2022

I måndags skickades detta nyhetsbrev ut. Tyvärr slutade tjänsten som skickar ut mejl att fungera just då. En del hann skickas ut, men vi kan inte se vilka som fick nyhetsbrevet. Därför skickar vi ut samma nyhetsbrev på nytt och hoppas nu att alla våra kära prenumeranter ska få det. Ber på förhand om ursäkt för er som får det dubbelt. /Redaktionen

Intensivt arbete för att motverka skador

Mer än var tionde svensk ungtall har det senaste året skadats av bete från älg och annat hjortvilt. Skadorna är därmed långt över samhällets mål på maximalt fem procent. Samtidigt finns en svagt positiv trend i statistiken.

– Det är glädjande att vi kan se en försiktigt positiv trend i statistiken och nu behöver alla aktörer gemensamt fortsätta att hålla i med det långsiktiga arbetet. Här behöver arbetet bli mer kraftfullt på många håll i landet för att vi ska kunna se ännu mer resultat, säger Ebba Henning Planck, viltspecialist på Skogsstyrelsen.

Var tionde svensk ungtall skadad av viltbete
Älg. Foto: Kenneth Johansson

Vilka barkborreträd
ska jag avverka?

Ibland kan det vara svårt att avgöra om granar som angripits av granbarkborre ska tas ner eller om det är bättre att de står kvar. En avgörande faktor är hur lång tid som gått efter angreppet. I denna film får du exempel på vilka granar som bör stå kvar och vilka som bör tas ned.

Film - Ska jag avverka barkborreträden?

Vilka granbarkborreträd ska avverkas?
Filmklipp från filmen om barkborreträd.

Digitala träffar om att
äga och sköta skog

Du har väl inte missat våra populära distansträffar? Det finns flera tillfällen kvar.  

Välj de ämnen som intresserar dig, du anmäler dig enkelt via ett formulär på Skogsstyrelsens hemsida.

Höstens distansträffar inom Smart skogsbruk
Smart skogsbruk. Foto: Camilla Zilo

Hänsynskrävande biotoper - målbilder

Nu har turen i vår serie om Målbilder för god miljöhänsyn kommit till de hänsynskrävande biotoperna - områden i skogen som har speciella naturvärden. För att arterna ska bevaras på platsen och i förlängningen i skogslandskapet krävs oftast att de här områdena undantas helt vid avverkning. Ibland kan vissa skötselåtgärder göras för att gynna naturvärdena.

Det finns hela 21 målbilder för olika typer av hänsynskrävande biotoper. Vi börjar med biotoper kopplade till vattendrag eller fuktiga miljöer.

Källpåverkad mark och källor.pdf
Kärr och småvatten.pdf
Strand och svämskogar.pdf
Sumpskog dråg naturskogskaraktär.pdf
Äldre skog på uddar, öar, holmar med mera.pdf
Örtrika områden längs dråg, bäckar, åar och andra vattendrag.pdf

Filmer om målbilder för hänsynskrävande biotoper
Foto: Ola Runfors

Tydligare regler för fåglar

Från och med 1 oktober gäller nya regler för hur fåglar är fridlysta enligt artskyddsförordningen. För skogsbruk innebär förändringarna att fridlysningen gäller på populationsnivå och inte för enskilda individer. Utredningsansvaret ligger kvar på verksamhetsutövaren.

Tydligare regler för fåglar från 1 oktober
Två unga pärlugglor. Foto: Kenneth Johansson
Domstolen prövar ersättning i artskyddsärenden

Högsta domstolen kommer att pröva om en skogsägare har rätt till ersättning när Skogsstyrelsen med stöd av miljöbalken meddelat avverkningsförbud som är motiverat av artskyddsförordningens fridlysningsbestämmelser.

Ersättning i artskyddsärenden ska prövas av Högsta domstolen.

Lätt att göra rätt
via Mina sidor

Nu är det lättare än någonsin att anmäla eller ansöka om avverkning av skog. Logga in i nya Mina sidor redan idag för att testa den nya tjänsten!

Mina sidor - Skogsstyrelsen
Mina sidor

Få post från Skogsstyrelsen i din digitala brevlåda

Nu kan du som skogsägare få vissa av våra dokument i din digitala brevlåda. Det gäller till att börja med bekräftelser på anmälan om avverkning, samråd och stöd. Efterhand kommer fler dokument att skickas på detta sätt. Du kan välja mellan de tre brevlådorna Min Myndighetspost, Kivra eller eBoks. Kontrollera inställningarna så att du har valt att få myndighetspost till den brevlåda du valt.

Ny digital tjänst för dokument från Skogsstyrelsen

Film om tillsynsarbetet

Skogsstyrelsen ansvarar för att skogsvårdslagen följs och även de delar av miljöbalken som rör skogsbruksåtgärder. Vi har gjort en film som visar hur Skogsstyrelsen arbetar med tillsyn. I filmen förklaras med ett exempel vad som händer i de olika stegen i ett tillsynsärende från det att en avverkningsanmälan lämnas in till dess att Skogsstyrelsen kontrollerat att beslutet har följts.

Film - Så arbetar Skogsstyrelsen med tillsyn
Klipp från film om tillsyn.

Hyggesfria veckan 2022


Information om hur vi hanterar personuppgifter   
För att kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig behöver vi spara och behandla personuppgifter, som din mejladress. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att vi ska kunna utföra en uppgift av allmänt intresse genom att erbjuda information och råd via vårt nyhetsbrev. 

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter
Logotype Skogsstyrelsen

Jag vill inte ha fler mailutskick från denna avsändare på Skogsstyrelsen