Skogsstyrelsen
Klicka här för webbversionen av det här mailet
Foto: Mostphotos
Nyhetsbrev Skogsstyrelsen nr 7 2023

Skelettskogar i spåren
av granbarkborren

Äntligen minskar skadorna av granbarkborre visar en ny inventering. Samtidigt har de senaste årens omfattande skador lett till stora områden med döda granar, så kallade skelettskogar. De utgör en säkerhetsrisk och försvårar åtgärder för ny skog.

Skadorna av granbarkborre minskar – men skelettskogarna står kvar - Skogsstyrelsen.se
Grupp av granar som dött av granbarkborren och där barken till stor del fallit av. Foto: Sören Wulff

Lär dig mer om
hänsyn till vatten

Vill du veta mer om vilken funktion vattnet i skogen har, och om hur du kan bli bättre på att ta hänsyn till skogens vatten? Då är du välkommen på en distansträff på temat. Träffen ges två gånger den 14 december – kl. 11–12 och kl. 18–19. Anmäl dig senast den 12 december via länken nedan. Och – håll utkik, vi kommer med fler bra distansträffar om skogens miljövärden under 2024! 

Skogsstyrelsen.se - Distansträff om hänsyn till vatten

Träffen anordnas inom ramen för Landsbygdsprogrammet.
En blå vintermorgon utmed Viskan. Foto: Magnus Ek

Sätt mål för din skog

På en skogsfastighet finns det i regel stora ekonomiska värden. Men det finns även annat som man kan sätta stort värde på, till exempel jakt, friluftsliv, vacker natur och kulturmiljöer. För att din skog ska bli vad du tänkt är det viktigt att sätta mål för såväl enskilda bestånd som hela fastigheten, utifrån dina intressen och den inriktning du vill ha. Då kan du lättare beskriva vad du vill ha råd kring och sedan ställa rätt krav på den som ska göra åtgärder i din skog.

Skogskunskap.se - Sätt mål för din skog
Foto: Mostphotos

Skogens digitala skattkammare

Välkommen till en inspirerande digital träff där vi utforskar och presenterar fascinerande aspekter av skogliga data och dess användning inom skogsbruket. Tre spännande föredrag kommer att ge dig insikter om den värdefulla rollen skogliga data spelar i dagens skogsbruk och dess framtida utveckling.

Träffen genomförs 15 december kl.10-12. Ingen föranmälan krävs. Läs mer om föredragen på Skogsstyrelsens hemsida. Där hittar du också länken till föreläsningen.

Skogens digitala skattkammaren - Skogstyrelsen.se
Bärbar dator i skogen på vitmossan och bland ljungen. Foto: MostPhotos

Premiär för Planera
min skog i Mina sidor

Nu finns en helt ny tjänst inom Skogsstyrelsens Mina sidor – Planera min skog. Där kan du själv utföra en mängd planeringsåtgärder för din skog. Några exempel: Importera skogsbruksplan, rita in och redigera bestånd, rita in miljöhänsyn, skapa och planera skogsbruksåtgärder, skapa och skriva ut beställningsunderlag. Logga in i vår kostnadsfria tjänst redan i dag och testa!

Mina sidor
Foto: Bulldozer

Ny film om naturvårdande skötsel

Nu finns en ny film, Gammal i förtid – om nyttan med naturvårdande skötsel, på Skogskunskap.se. Filmen visar effekterna på den biologiska mångfalden av ljushuggning, veteranisering, luckhuggning och bränning.  
På samma sida finns även filmen Aktiv naturvård som tar upp samma ämne. Den har vi skrivit om tidigare i Nyhetsbrevet.  

Skogskunskap.se - Filmer om naturvårdande skötsel
Klipp från film om naturvårdande skötsel.

Ransoneringsregeln  

Vi fortsätter serien där vi gör korta nedslag i skogsvårdslagen. Den här gången ska vi titta på 12§ i förordningen, även kallad Ransoneringsregeln.

Äger du en brukningsenhet större än 50 hektar måste den skog som kan föryngringsavverkas ransoneras. På brukningsenheter med upp till 100 hektar får arealen kalmark och skog yngre än 20 år vara högst 50 hektar. På brukningsenheter större än 100 hektar får högst hälften av skogsmarken utgöras av kalmark och skog som är yngre än 20 år. För brukningsenheter större än 1 000 hektar gäller ytterligare regler.

Skogsstyrelsen.se - Skogsvårdslagen
Skogsvårdslagen

Har du koll på omvärlden?

Under hösten släppte Skogsstyrelsen en ny omvärldsanalys. Några av slutsatserna är att medelklassen växer snabbt och utgör inom några år halva jordens befolkning. Det ökar efterfrågan på bland annat produkter från skogen men påverkar miljön i sådan omfattning att också näringslivet och tillväxt kan hotas.  

Skogsstyrelsen.se - Omvärldsanalys
Foto: Mostphotos

God jul från oss till dig!

Den klassiska ”julväxten” mistel är en halvparasit som främst lever på lind och apel. Den förökar sig genom att fåglar äter dess bär och sedan släpper ut fröna på ett träd som sedan blir värdträd. Misteln får kämpa hårt för att etablera sig i ett träd, men om den väl lyckas är den snäll – den tar vatten och salt från trädet, men täcker sitt energibehov via sin egen fotosyntes. Misteln är fridlyst och mycket sällsynt, så den som vill hitta någon att kyssa till jul får lösa det på annat sätt. Med det önskar redaktionen för nyhetsbrevet dig och alla andra läsare en riktigt god jul!
Snögubbe. Foto: Mostphotos

Information om hur vi hanterar personuppgifter   

Du har fått det här utskicket eftersom du har anmält dig till vårt nyhetsbrev. Du kan när du vill ta bort din adress från vår lista genom att klicka på avanmälan i nyhetsbrevet. Om du vill ändra din e-postadress gör du först en avanmälan och anmäler dig sedan på nytt med din nya adress.

Rättslig grund för behandlingen av personuppgifter är allmänt intresse. På vår webbplats kan du läsa mer om hur Skogsstyrelsen hanterar personuppgifter. Om du är missnöjd med hanteringen av dina personuppgifter kan du kontakta Skogsstyrelsens dataskyddsombud.

Mer information om hur Skogsstyrelsen behandlar personuppgifter
Logotype Skogsstyrelsen

Jag vill inte ha fler mailutskick från denna avsändare på Skogsstyrelsen